ONTO LAB

bosse.bergstedt@ontolab.cc

HØGSKOLEN I ØSTFOLD

bosse. bergstedt@hiof.no       

Høgskolen i Østfold, Avdelning for lærerutdanning, NO-1757 Halden        

Telefon: + 47 696 08 076

Bosse Bergstedt                                                                                                     

professor i pedagogik vid Høgskolen i Østfold  

Forskningsinriktning

Pedagogisk filosofi och idéhistoria, Posthumanism, new materialism och poststrukturalism, Ontologiska analyser av kunskap och blivande, Post-kvalitativ metodologi och metod, Affektiv pedagogik, expressive arts och learning lab.