Onto Poesi

Med hjälp av poesi och språkets möjlighter och omöjligheter utforskas ordens, tingens och kroppens sfärer, i en strävan efter att gestalta hur dessa flätas samman och ömsesidigt genomtränger varandra. 

Onto Pedagogik

Att tänka pedagogik utifrän världens position. Att förställa sig att det är världen som vill veta något om sig själv. Becoming-pedgagogik transformerer pedagogik till något som inte utgår från representation, linjärt tänkande eller speglingar av verkligheter. Här utforskas hur världen visar sig som händelser och affekter och hur fenomen av skilda slag blir till genom att formera sig och koppla samman  som skillnader i rörelse.

Forskargruppen om posthumanistisk pedagogik

Seminarium om animation och new materialism på Zoom fredag 29 maj  2020 kl 13.00 – 15.00. Vi läser och samtalar om texten, Introduction: Animating Animacy ur boken Animaciens. Biopolitics. Radical Mattering, and queer Affect av Mel Y. Chen. https://hiof.zoom.us/j/62324361769

Seminarium om Glödande data onsdag 22 april  2020 kl 13.00 – 15.00.Lokal CC W1.05 på KP, byggnad W, Humeltorvet 3, 1799 København V.

Vi kommer att samtala om Maggie MacLures artikel med titeln The Wonder of Data. Vad för slags data är glödande? Hur ser den forskarapparat ut som utforskar glödande data? Hur analysera och gestalta glödande data i en rhizom?

Vårens forskarträffar avslutar med ett seminarium fredag 29 maj kl 13.00 – 15.00

Onto Lab

Ontol Lab är ett samlingsnamn på den forskning som strävar att utveckla en ny radikal ontologi. Ett utforskande som bygger på ett ständigt blivande och där inspiration hämtas från teorier inom främst posthumanism och new materialism. I Onto Lab utförs experiment inom filosofi, pedagogik och estetik.

Onto Analys

Den forskning som bedrivs i Ontol Lab tar sin utgångspunkt i det som kallas för ontoanalys. Ett utforskande som bygger på en värld som ständigt finns närvarande genom en upprepning samtidigt som den inte är gripbar. En värld med vilken alla fenomen blir till och vecklar ut sig som becoming. Centrala begrepp i detta utforskande är bl a onto-zero, onto-lines, onto-events, onto-cuts och onto-figure.

Artikel

Världen kallar fram kunskap" i S.O.S, Skola och Samhälle, 20 maj 2019.

https://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/bosse-bergstedt-varlden-kallar-fram-kunskap/

Boktips

Elisabeth Grosz, The Incorporeal                                    Isabella Stenger,Another Science is Possible            Malou Juelskjær, At tænke med agential realisme  Sofie Sauzet, Pedagogers faglighed i skolen              Lotta Johansson, Blivandets pedagogik                      Lonni Hall, Affektiv ledelse                                                John Benedeicto Krejsler, At analysera med Gilles Deleuze                                                                                Kristine Bagge Kousholt, John Bededicto Krejsler Morten Nossen (red) At skulle ville

 

Världen kallar fram kunskap

Världen önskar att se sig själv och måste därför synliggöra inte sig själv men sitt sätt att vara på i människans drömmar, skriver den danska poeten Inger Christensen. Hon menar att vi aldrig riktigt har sett världen om vi inte drömt den. Drömt att isen kom från en annan slags sommar.I denna förvandlingspunkt har nätterna ingen horisont. Här visar sig världen som det intet som möjliggör förvandlingar och transformationer. Upptäckten av det samtal människan för med världen och omvänt det samtal världen för med människan kan få oss att vidga vår förståelse om hur och varför kunskap blir till.

Konferenser

NERA 2020, Rethinking the futures of education in the Nordic countries, 4-6 March 2020, Turku, Finland. Paper presentation What is onto-analysis? Session II - NW22 16:15 - 17:45 Wednesday, 4th March, 2020, Pub 368

Disputationer

Johanne Ilje-Lien disputerar torsdag 4 juni vid Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærarutdanning og pedagogik. Titel på avhandlingen: Sårbarhet i møte med den tause Andre – En Kristeva-inspirert utforsking av barnehagelæreres samspill med barn som er nykommere til norsk språk og barnehagekontekst. 

Kassahun Weldemariam dissertation at the University of Gothenburg on Friday April 24th . The title of the dissertation is: Reconfiguring Environmental Sustainability in Early Childhood Education: a Post-anthropocentric Approach.

Seminarium

Att forska med rhizom, fredag 31 januari kl. 13.00, LY13, Campus Kalvskinnet, Arts, Physical, Education and Sports, Department for Teacher Education,  NTNU og Dronning Mauds Minne Høgskole,Trondheim.        

Slutseminarium

Ingrid Bjørkøys avhandlingsmanus Sang som aktiv i en performativ småbarnspedagogisk samspillspraksis, fredag 31 januari kl 10.00, LY 13, Campus Kalvskinnet, Arts, Physical, Education and Sports, Department for Teacher Education, NTNU, Trondheim