Onto Poesi

Med hjälp av poesi och språkets möjlighter och omöjligheter utforskas ordens, tingens och kroppens sfärer, i en strävan efter att gestalta hur dessa flätas samman och ömsesidigt genomtränger varandra. 

Onto Pedagogik

Att tänka pedagogik utifrän världens position. Att förställa sig att det är världen som vill veta något om sig själv. Becoming-pedgagogik transformerer pedagogik till något som inte utgår från representation, linjärt tänkande eller speglingar av verkligheter. Här utforskas hur världen visar sig som händelser och affekter och hur fenomen av skilda slag blir till genom att formera sig och koppla samman  som skillnader i rörelse.

Onto Lab

Ontol Lab är ett samlingsnamn på den forskning som strävar att utveckla en ny radikal ontologi. Ett utforskande som bygger på ett ständigt blivande och där inspiration hämtas från teorier inom främst posthumanism och new materialism. I Onto Lab utförs experiment inom filosofi, vetenskap och estetik.

Onto Analys

Den forskning som bedrivs i Ontol Lab tar sin utgångspunkt i det som kallas för ontoanalys. Ett utforskande som bygger på en värld som ständigt finns närvarande samtidigt som den inte är gripbar. En värld med vilken alla fenomen blir till och vecklar ut sig som becoming. Centrala begrepp i detta utforskande är bl a onto-lines, onto-events, onto-cuts och onto-figure.

Nyheter

Världen kallar fram kunskap" i S.O.S, Skola och Samhälle, 20 maj 2019.

https://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/bosse-bergstedt-varlden-kallar-fram-kunskap/

Boktips

Elisabeth Grosz, The Incorporeal                                                Isabella Stenger,Another Science is Possible                        Malou Juelskjær, At tænke med agential realisme              Sofie Sauzet, Pedagogers faglighed i skolen                        Lotta Johansson, Blivandets pedagogik                                  Lonni Hall, Affektiv ledelse                                                          John Benedeicto Krejsler, At analysera med Gilles Deleuze                                                                                              Kristine Bagge Kousholt, John Bededicto Krejsler og Morten Nossen (red) At skulle ville

 

Världen kallar fram kunskap

Världen önskar att se sig själv och måste därför synliggöra inte sig själv men sitt sätt att vara på i människans drömmar, skriver den danska poeten Inger Christensen. Hon menar att vi aldrig riktigt har sett världen om vi inte drömt den. Drömt att isen kom från en annan slags sommar.I denna förvandlingspunkt har nätterna ingen horisont. Här visar sig världen som det intet som möjliggör förvandlingar och transformationer. Upptäckten av det samtal människan för med världen och omvänt det samtal världen för med människan kan få oss att vidga vår förståelse om hur och varför kunskap blir till.

Seminarium

Att forska med rhizom, fredag 31 januari kl. 13.00, LY13, Campus Kalvskinnet, Arts, Physical, Education and Sports, Department for Teacher Education,  NTNU og Dronning Mauds Minne Høgskole,Trondheim.       

Slutseminarium

Ingrid Bjørkøys avhandlingsmanus Sang som aktiv i en performativ småbarnspedagogisk samspillspraksis, fredag 31 januari kl 10.00, LY 13, Campus Kalvskinnet, Arts, Physical, Education and Sports, Department for Teacher Education, NTNU, Trondheim

Forskargruppen om posthumanism

Forskargruppen om posthumanism träffas nästa gång fredag 7 februari 2020 kl 13.00 – 16.00 på UCC, byggnad W, Humeltorvet 3, 1799 København V.

Denna gång samtalar vi kring temat Att forska med rhizom. Vilka metodologiska utmaningar ställs vi inför? Hur ser den forskarapparat ut som utforskar och producerar rhizom? Vilka kopplingar kan göras mellan rhizom och diffraktion, schizoanalys och agential realism, mellan Gilles Deleuze och Karen Barad?